Leerlingen Begeleiding en Advies

De ene start met Nikes, de andere blootsvoets

Leerlingen Begeleiding en Advies (LBA) is een initiatief van leraar Moustapha Sarrouj. Met een groot enthousiasme richtte hij in 2005 de vzw op om de groeiende behoefte aan naschoolse begeleiding van allochtone leerlingen op te vangen. Ondertussen is LBA uitgegroeid tot een plaats waar een honderdtal kinderen, zowel allochtoon als autochtoon wekelijks begeleid worden om hun slaagkansen in het onderwijs te verbeteren.

home
home
Sarah schrijft zich in. Jij ook?

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen. - Nelson Mandela

Yes you can!

Samen met een team van gemotiveerde vrijwilligers doen we er alles aan om leerlingen van zowel de lagere school als het secundair onderwijs te ondersteunen in hun schoolloopbaan, zonder de rol van ouder of leerkracht over te willen nemen. Bovendien vinden we bij LBA dat kansarmoede en andere risicofactoren geen struikelblok mogen zijn om te slagen in het onderwijs.

Bovendien vinden we bij LBA dat kansarmoede en andere risicofactoren geen struikelblok mogen zijn om te slagen in het onderwijs. Volgens het Universeel Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft elk kind recht op onderwijs. Ongeacht de sociale achtergrond of levensbeschouwing zijn we bij LBA van het motto ‘YES YOU CAN!’.

home

Contacteer ons

E-mail: info@lbavzw.be

Telefoon: 0486 29 29 17

Adres: Letterkundestraat 68, 2610 Wilrijk