Werking met ouders

Eén van de pijlers van de LBA-aanpak is de betrokkenheid van de ouders verhogen.

LBA werkt samen met de ouders om de weerbaarheid  van de leerlingen te versterken zowel in de school als buiten de school.

Concreet bestaat dit uit :

– via infosessies i.s.m. De Studiewijzer ouders informeren over het Vlaamse schoolsysteem

– hulp bieden aan de ouders bij het interpreteren van de schoolrapporten met het oog op het anticiperen van moeilijkheden

– optreden als bemiddelaar tussen school en ouders