Werking met kinderen

Naast de gewone naschoolse begeleiding organiseert LBA andere educatieve activiteiten met de kinderen, zoals

– bezoek aan de bibliotheek

Рjaarlijkse uitstap naar een themapark

– initiatie ‘zoeken op het internet’

– voorleesnamiddagen

– taalbad na de vakantie