Werking met de school

Om de begeleiding te kunnen afstemmen, werkt LBA nauw samen met een groep leerkrachten en zorgcoördinatoren  uit de scholen in de omgeving:

– via de LBA-agenda en/of schoolbezoeken om de begeleiding zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten op het reeds gevolgde leerproces.

– LBA informeert de scholen over de bestaande  verwachtingspatronen bij allochtone ouders wat betreft de (school-)carrière van hun kinderen