Naschoolse Begeleiding

Wie kan bij LBA terecht?

Alle kinderen, ongeacht hun afkomst, die naschoolse begeleiding nodig hebben om te slagen op school.

Waaruit bestaat de begeleiding?

Vrijwillige begeleiders helpen de kinderen met het maken van huiswerk en taken,  en werken eventuele achterstand bij. Zij remediëren bij moeilijke leerstofonderdelen en ondervragen de leerlingen voor overhoringen.

Tenslotte reiken ze tips aan voor het leren leren en geven indien nodig advies bij de studiekeuze.

Welke andere educatieve activiteiten worden er georganiseerd?
– bezoek aan de bibliotheek
– workshops poëzie
– initiatie ‘zoeken op het internet’
– voorleesnamiddagen
– taalbaden