Wat is LBA?

LBA is een vzw in Wilrijk (Antwerpen) die allochtone, maar ook autochtone leerlingen uit de lagere school en het secundair in hun schoolloopbaan ondersteunt, zonder onderscheid van sociaal milieu of levensbeschouwing.De leerlingen worden vier dagen per week accuraat begeleid om hun huistaken te maken. De kinderen van de lagere school komen op maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag van 17.00 tot 18.30 uur.  De leerlingen van de middelbare school komen op dezelfde dagen van 18.30 tot 20.00 uur.

Kinderen uit het eerste leerjaar worden apart begeleid, elke woensdag van 15.30 tot 17.00 uur.

LBA is een initiatief van Moustapha SARROUJ, leraar in het GTI in Duffel. In 2005 richtte hij de vzw op om de groeiende behoefte aan naschoolse begeleiding van allochtone leerlingen op te vangen. Ondertussen is LBA uitgegroeid tot een plaats waar een honderdtal kinderen wekelijks begeleid worden door vrijwilligers om hun slaagkansen in het onderwijs te verbeteren.

LBA wordt gedragen door vrijwilligers. De algemene werking wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van

Het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM)

Centrum Louise-Marie vzw (CLM)

Stichting Koningin Paola

Amade vzw

pwc-logo

logo robovision

Giften van privépersonen en steunouders